Fanya gallium metal stocks not expected to enter market soon

----Interview with Jia Libing
Chairman
Zhuhai SEZ Fangyuan Inc.